|

Články
Kontaktní údaje

Ing. Irena Hísková
Borová Lada 61
384 92

 

mobil: +420 608 966 558
email: hiskova@volny.cz 

Kde nás najdete

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Provozovatel stránek www.penzionpodhomoli.eu, Ing. Irena Hísková, odpovědná osoba, zaručuje všem návštěvníkům těchto stránek ochranu a zabezpečení jejich osobních údajů ve smyslu platné státní legislativy a Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje nepoužije a nikomu dalšímu nepředá za jiným účelem, než je řešení objednávky pronájmu pokoje nebo objektu. Výjimku tvoří pouze poskytnutí údajů na vyžádání pracovníkům státní správy (Policie ČR, Finanční úřad apod.).

Objednávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,číslo občanského průkazu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednávající souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky pronájmu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednávajícímu.
Objednávající bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce či rezervaci provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem,chráněno heslem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem- ubytovací kniha, která je uložena v uzamykatelném prostoru.

Objednávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se objednávající domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může, požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby objednávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li objednávající o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat.
Požádá-li ojednávající o smazání dat, bude ponecháno jen jméno, příjmení,adresa bydliště a číslo občanského průkazu.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let (u cizinců 6 let).